Profil              Služby            Kontakt

 

SLUŽBY

 

 

Spoločnosť WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o. zabezpečuje kompletné služby v projekčnej činnosti, inžinierske služby a konzultačnú činnosť.

 

Projektovanie elektrických zariadení:

 

Ø       Silnoprúd

·         Elektroinštalácie

·         Inteligentné elektroinštalácie

·         NN Prípojky

·         Trafostanice

·         VN Rozvody

·         NN Rozvody

·         VN Prípojky

·         Verejné osvetlenie

 

Ø       Slaboprúd

·         Elektrická požiarna signalizácia

·         Evakuačný rozhlas

·         Detekcia CO a plynu

·         Štruktúrovaná kabeláž

·         Spoločná káblová televízia

 

Ø       MaR (Meranie a Regulácia)

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení:

 

Ø       Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

Ø       Revízie a kontroly ručného naradia

Ø       Bleskozvodov

Ø       Elektrických zariadení (pracovných) strojov

Ø       Elektrické inštalácie budov

 

Výroba rozvádzačov

 

Kompletné služby v BOZP a požiarnej ochrany

 

Koordináciu vo zváraní a zvárací dozor